ישיבות מועצה 2017

 

מועד ישיבה

 מס' ישיבה

סוג ישיבה 

 נושא/הערות 

PDF    

MP3

נספחים

18.1.17 

01/17

מהמניין 

 חכירה בשביל מעון / מכר מקרקעין מוסך דיזל / הסכמי הסוכנות היהודית / תמיכות / ביטוח הוצאות הגנה משפטית

file

sound

file

 18.1.17

02/17

שלא מן המניין

אישור הצעת תקציב לשנת 2017

file

sound

file

 1.2.17

03/17

מהמניין

הסכמי גג / ערבות להלוואה / ועדת תמיכות  

file

sound

file

 14/3/17

 04/17

מן המניין 

צוברי גז בחוף ארגמן/מתווה שוק עירוני

שירותי שמירה

5.4.17 

 05/17

מהמניין  

 דירקטורים מי עכו / אשכול / הקצאות / דקסיה

file

sound

  file

24.5.17 

 06/17

מהמניין  

 ארנונה / אלימות / טרור / כבאות / צעירים-ע.ס.ן / כדורגל / תעבורה-אופניים / דקסיה

file

sound

file

 21.6.17

 07/17

מהמניין  

שמות / איכות הסביבה / חופשת נבחרי ציבור / דקסייה / בית הקשיש  

file

sound

file

21.6.17 

08/17 

שלא מן המניין  

צו ארנונה שנת 2018  

file

sound

file

 26.7.17  09/17  מן המניין

 ועדת כספים / קומפוסט / הפועל עכו

  file

  sound   file
 22.8.17  10/17  מן המניין

 חינוך / אצילת סמכויות / רובע חדש שער עכו / מפתן / הכנסות

  file

  sound   file
 19.9.17  11/17  מן המניין

 הקדמת כספי פיס / מורשי חתימות שז"ר ונועם הרצוג

  file

  sound   file
 24.10.17  12/17  מן המניין

 דוח כספי שנתי מבוקר 2016 / דוח רבעוני 2 לשנת 2017  / גנ"י וביה"ס ויצמן / הסכם גג

  file

  sound   file
 24.10.17  13/17  שלא מן המניין

 דוחות מבקר העירייה ומשרד הפנים לשנת 2016

  file

  sound   file
 22.11.17  14/17  מן המניין

שיפוץ אודיטוריום / מינוי וטרינר עירוני /  קליטה / ספר ספקים / שמירה / מכירת MED / מבקר /  ניקוז מקלטים / שער נעמן / הלוואה בנקים

  file

  sound   file
 3.12.17  15/17  שלא מן המניין

אישור הארכת מבצע הסדרי תשלום ארנונה עד  31/12/17

  file

  sound   file
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד