ישיבות מועצה 2016

מועד ישיבה

 מס' ישיבה

סוג ישיבה 

 נושא/הערות 

PDF    

MP3

נספחים

 13.1.16

  01/16

מהמניין 

 דו"ח רבעוני 3 לשנת 2015

13.1.16

02/16

שלא מן המניין

הצעת תקציב 2016

17.2.16

03/16

מהמניין

חוזה חברת עכו הגדולה/מסעדה בחוף ארגמן/תמיכות/מעון ויצ"ו/בית דדו/מכירת מחסן בע.ע

29.3.16

04/16

מהמניין

כללי

13.4.16

05/16

מהמניין

 דו"ח רבעוני 4 לשנת 2015

18.5.16

06/16

מהמניין

כללי

26.5.16

07/16

שלא מן המניין

תמיכות

22.6.16 

08/16

מהמניין

חו"ע (שירותי שמירה) 2016

22.6.16

09/16

שלא מן המניין

אישור צו ארנונה לשנת 2017 / שינויים

4.7.16

10/16

מהמניין

הנחות ארנונה / תמיכות

17.8.16

11/16

מהמניין

הסכמי חכירות / תיקון חוק עזר לעכו / ועדת חינוך

7.9.16

12/16

מהמניין

דירקטורים תאגיד/מרכז אזורי לקשיש

ערר/ ועדת שמות

26.10.16

13/16

שלא מן המניין

מינוי עמיאל לוזון /  ועדת צעירים / 
ועדת הנצחת זכרם של נרצחי פעילות טרור

23.11.16

14/16

מהמניין

דו"ח כספי מבוקר 2015 / מתנ"ס ע.ע. קונסרבטוריון / ערר / מיגור אלימות / יקיר עכו

23.11.16

15/16

שלא מן המניין

פרוטוקול ועדת הביקורת שדנה בדו"חות מבקר העירייה לשנת 2015

14.12.16

16/16

מהמניין

ועדת שמות / דירקטוריון הכלכלית / הסכם רפאל

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד