מדור נגישות

עיריית עכו, רח' ויצמן 35, עכו

*4911 מכל טלפון

ווטסאפ לכבדי שמיעה וחרשים: 052-5750106

 

רכזת נגישות: צופית הירש

*    

טל. 04-9956062

סלולאר: 050-6990346

 Tzofith@akko.muni.il

 

 

מקדם נגישות וממונה קידום תעסוקת עובדים עם מוגבלות:

ארז פורת

נייד  : 0547-292290

 

 

 

העירייה עם הפנים קדימה: מוסדות העירייה עוברים בימים אלה תהליך של הנגשה. כמו כן, עובדי הרשות

השתתפו בהדרכה בנושא נגישות

 

תחום נגישות השירות כולל בתוכו היבטי נגישות שהם אינם בהכרח נגישות של מבנים או סביבה בנויה אלא זהו תחום העוסק גם בהיבטים ה"רכים" יותר של השירות, הכוללים את קשרי הגומלין החברתיים ויחסי האנוש שבין נותן השירות ומקבל השירות. חוויה שרותית חיובית עבור אנשים עם מוגבלות מחייבת נגישות ברמה הקונקרטית (מוצר, סביבה, נוהל), אך גם תרבות ארגונית המאפשרת הכלה רגשית.

 

שירות נגיש הוא שירות הנותן מענה גם לצרכים של אנשים עם מוגבלות, הנגשת השירות היא תהליך של הרחבת השירות, כך שיהיה מותאם לאנשים בעלי טווח רחב ומגוון של יכולות. נגישות השירות נדרשת מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אשר נחקק בשנת 1988, ומטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, לעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים, כך שיוכל לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולותיו.

הנגשת השירות עוסקת בפערים הקיימים במישור הפיזי-מעשי ובמישור הרגשי בין מה שהלקוח צריך ורוצה לבין מה שנותן השירות מספק. פערים אלו נובעים מכך שהשירות אינו ערוך להתמודד עם טווח רחב של יכולות תפקודיות של לקוחותיו. ארגון המבקש לספק שירות איכותי ינסה לגשר על הפער שנוצר בין מה שהארגון מספק לבין צורכי הלקוח. הייחודיות של נותני השירות הנגיש היא בהתאמה של מרכיבי השירות לצרכים הספציפיים של אנשים עם מוגבלות.

 

 

צעדים לנגישות

 

 

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד