ישיבות מועצה 2018

 

מועד ישיבה

 מס' ישיבה

סוג ישיבה 

 נושא/הערות 

PDF    

MP3

נספחים

3.1.18 

01/18

מהמניין 

שכר בכירים/וועדות/סביבה/מרכז מעשה/שער נעמן דיון חוזר/פועל עכו/ביה"ס אשכול/שמות/הלוואת איזון 

file

sound

file

3.1.18 

02/18 

שלא מהמניין 

 אישור הצעת תקציב לשנת 2018

file

sound

file

 7.2.18

03/18 

מהמניין

חוק עזר לעכו שירותי שמירה / מינוי תחבורה / יקיר עכו 2017 ו-2018 / למיגור אלימות-בטחון / איכות הסביבה / הלוואות / תמיכות הפועל עכו

 

file

sound

file

 28.3.18

04/18

מהמניין

צעירים / תמיכות 2018 / ארנונה / קול קורא

28.3.18

 

 

אסיפה כללית מי עכו

file

sound

  file

 

10.4.18 

05/18

 

 שלא מהמניין

הסכם אשכול 

 

file

sound

file

 25.4.18

06/18

מהמניין

כספים / דוחות כספיים של החברה הכלכלית לשנת 2017

file

sound

file

 30.5.18

 07/18

 מהמניין

מסחר /חינוך / חוק עזר שצפים / מינוי ערר/ועדת הנחות / מינוי קונסרבטוריון / פטור מכרז מתקני מגבהה 

file

sound

file

 27.6.18  08/18 מהמניין

 קליטה / ביה"ס מפתן קשת / דו"ח רבעוני 1 שנת 2018

  file

  sound   file
 25.7.18 09/18 מהמניין

גבולות עכו לג'דידה מכר / מיגור אלימות וביטחון / שמות / אשכול / תמיכות / הלוואה / הזדהות / הסכמים  פוליטים / בחירות 2018

  file

  sound   file
  21.11.18  10/18 - (15) מהמניין

ישיבת פתיחה חגיגית למועצת העיר ה- 15

  file

  sound   file
5.12.18  11/18 מהמניין

דו"ח רבעוני 2 שנת 2018/ ביה"ס אייל-ניצנים / גנ"י / ארנונה / סלילת רחובות / תיעול

  file

  sound   file
26.12.18  12/18 שלא מהמניין

אלה סגל / מינוי וועדות מתוקנות / חברה הכלכלית / איכות הסביבה / חו"ע שצפ"ים 2015 /  התייעלות / תמיכות / דוחות כספיים 2017

  file

  sound   file
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד