תשלומים

על מנת לספק שירותים לתושבים והעסקים בעיר, העירייה גובה תשלומים ואגרות שותפים  או על פעולות שונות כגון  הנפקת היתר בניה, הנפקת רישוי עסק.

תשלומים ואגרות שותפים:

1.      תשלום ארנונה המבוסס על מ"ר בשימוש ע"פ סיווג השטחים המופיע בצו הארנונה

2.      תשלום היטל שמירה מכוח חוק עזר עירוני "שירותי שמירה"

3.      תשלום אגרת שילוט (במידה וקיים שלט) מכוח חוק עזר עירוני "שילוט"

 

תשלום אינטרנטי | פירוט אמצעי תשלום | מידע נוסף

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות ללובה פרנקל, עוזרת מנהל אגף הכנסות:

טל: 04-9956006

דוא"ל: lobaf@akko.muni.il

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד