החברה למשק וכלכלה

  החלטה בנושא תכנון ביצוע גני ילדים והתקשרות לשירותי ניהול
  החלטת ועדת השלושה בנושא ליסינג תפעולי
  ועדת השלושה בנושא אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
  החלטה בנושא הקמת כיתות והתקשרות לשירותי ניהול
  החלטה בנושא אספקת והתקנת מזגנים במוסדות חינוך ובמבני ציבור
  החלטה בנושא שירותי הסעים והסעות תלמידים
  החלטה בנושא התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
  החלטה בנושא סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי
  החלטה בנושא אספקת והתקנת מזגנים
  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מס' 25/2019
  החלטה בנושא מוסדות ציבור ושירותי ניהול מיום 12.8.20
  החלטה בנושא מיזוג לתזמורת מיום 25.8.2020
  וועדה השלושה מיום 24/09/20 - גג האיצטדיון
  ועדת השלושה מיום 14.10.20 - הצטיידות טכנולוגית
  החלטה בנושא ניהול ופיקוח ליסינג תפעולי מיום 27.10.2020
  ועדת השלושה מיום 4.11.2020 בנושא התקנת משחקי דרך
  ועדת השלושה מיום 30.12.2020 - שיפוץ גג האצטדיון
  ועדת השלושה מיום 30.12.2020 - מעונות וגנים
  ועדת השלושה מיום 30.12.2020 - בית העם
  ועדת השלושה מיום 30.12.2020 - פארק תורג'מן
  ועדה לשינוי היקף התקשרויות מיום 31.12.2020
  ועדת השלושה מיום 4.2.2021 - מתקני כושר
  ועדת השלושה מיום 14.6.21- שירותי ניהול ופיקוח
  ועדת השלושה מיום 23.6.21 - אולם אשכול
  ועדת השלושה מיום 8.12.21 - שיפוץ והרחבת בית העם
  ועדת פטור ממרכז- מיום 25.1.2022 ליסינג תפעולי
  ועדת פטור ממכרז-מיום 25.1.2022 שירותי ניהול
  ועדת פטור ממכרז מיום 10.2.22 - שירותי ניהול
  ועדת פטור ממכרז מיום 25.5.2022
  הודעה על פטור ממכרז-הודעה על כוונה להתקשר עם עמותת אשל חב"ד
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד