ישיבות מועצה 2020

 

מועד ישיבה

 מס' ישיבה

סוג ישיבה 

 נושא/הערות 

PDF    

MP3

נספחים

22.01.20

01/20

 מהמניין

 תעודת הוקרה / אשכול / דירקטורים מי עכו / תמיכות / תקציב / כביש

file

sound

file

26.02.20 

02/20

מהמניין

 דב לרנר / מאיורסקי / ביהס אשכול / מרכז אזורי לקשיש / הקהילה / קליטה / מבנה ההגנה 

file

sound

file

26.02.20 

03/20

שלא מהמניין

אישור תקציב 2020

file

sound

file

 18.03.20

04/20

מהמניין

קורונה / ארנונה בעלי עסקים / מנכ"ל חדש / רישוי עסקים / מינוי סמנכ"ל / בריאות / איאד פראג דירקטוריון

file
sound
file

 26.04.20

05/20

מהמניין

מינוי ממונה על תשלום גמלאות

file

sound

  file

  03.06.20

 

 06/20

מהמניין

קשרי קהילה / רבעוני 2019 / דייר מוגן / מינוי נכסים / בית קק"ל

file

sound

file

 24.06.20

 07/20

שלא מהמניין

שינוי תעריף ארנונה 2021 / הענקת תעודה ציון לשבח חאלד ספייה 

file

sound

file

15.07.20  

08/20 

 מהמניין

הלוואה / שמות / רבעוני 1/20 / ביקורת / הקצאות / נגישות / זכות דיירות / מיגור אלימות / הסכם קק"ל / קמפיין הטבות 

file

sound

file

 15.07.20 09/20 שלא מהמניין

חוק עזר לעכו תיעול / סלילת רחובות / שטחים ציבוריים (תיקון) התש"פ - 2020

  file

  sound   file
 09.09.20 10/20 מהמניין

מינוי בית דין / איגוד ערים / איכות הסביבה/ קידום מעמד הילד/ עמותת השייט / כריכים חינוך-גן נטעים / דירקטוריון מי עכו 

  file

  sound   file
  28.10.20 11/20 מהמניין

חינוך/ קליטה / עמותת חוקי הסיור קקל / גני הכרם / מיכאל שטראוס / מס הטבות

  file

  sound   file
 23.11.20 12/20 שלא מהמניין

אישור הטבות המס

  file

  sound   file
09.12.20 13/20 מהמניין

לוגו העירייה / אושרי לנקרי חדש / חיובי המים / תלונות ציבור/ חתימות גני-ביהס/ נגישות / בני עקיבא / שכונות / ביקורת / מזון / הלוואות / תמיכות / קק"ל / שיפוצים

  file

  sound   file
     

 

  file

  sound   file
     


 

  file

  sound   file
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד