פרוטוקולי ועדות יועצים - 2020

מועד ישיבה

מס' ישיבה

נושא

החלטה

פרוטוקול נגיש

פרוטוקול חתום

26.05.20

01/20

בקשה לאשר יועצים בתחום התובענה ייצוגית.

הועדה מאשרת את רשימת היועצים המאושרים שהוגשה

file

file

26.05.20

01/20

 בקשה להתקשרות עם עו"ד רשף חן לטיפול בתובענה ייצוגית.

מכיוון שמדובר בכנס שבוצע ואין ספק שע"פ הפסיקה העירייה חייבת לשאת בעלות הכנס שלהלן התחייבה בנסיבות העניין מאושרת ההתקשרות עם הפורום הישראלי לעירוניות

file

file

31.05.20

02/20

אישור עו"ד לרשימת יועצים בתחום הייצוג בדיני עבודה

הועדה מאשרת את רשימת היועצים דלעיל לתחום דיני העבודה. לעניין המשרדים שלהם חסרים מסמכים, יכנס האישור לתוקף רק לאחר השלמת המסמכים.

file

file

31.05.20

02/20

ייצוג משפטי בפיטורי עובדת

1. הוועדה מאשרת פטור ממכרז לאור המומחיות המיוחדת הנדרשת לביצוע השירותים.     2.      הועדה מאשרת את הפנייה לעוה"ד מהמאגר בהתאם לבקשת היועמ"ש.    

15.06.20

03/20

בחירת יועצים לקידום הצעת חוק בנושא השוואת הטבת המס לעיר עכו

במאגר היועצים של העירייה לא קיימים יועצים בתחום המבוקש. לאור דחיפות השירותים לא ניתן לבנות מאגר יועצים והועדה מאשרת חריגה מהוראות הנוהל.מכוון שהמשרד זכה בעבר בהליך מסודר והעירייה הייתה מרוצה מאוד משירותיו מאושרת ההתקשרות המבוקשת, שהינה למעשה התקשרות המשך.

file

file

30.12.20

04/20

התקשרות אטלייה קיבוץ לוחמי הטאות לתיכנון מבנה עירוב שימושים

התכנון ימשיך דרך החכ"ל

file

file

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד