ישיבות מועצה 2021

 

מועד ישיבה

 מס' ישיבה

סוג ישיבה 

 נושא/הערות 

PDF    

MP3

נספחים

 20.01

01/21

מהמניין 

תאורת מתקני ספורט / ועדת כספים / ועדת צעירים / ועדת נפגעי טרור / חברי הנהלה מתנ"סים / הקצאה

file

sound

file

 20.01

 02/21

שלא מהמניין

תקציב 2021

file

sound

file

 10.02

 03/21

 מהמניין

 קהילת קשישים / חומות עכו / קיוסק הרצוג / מעיין חינוך תורני / תמיכות / קשרי קהילה / ערר / גני ילדים

file

sound

file

 17.03

04/21

מהמניין

תעודות / חומש מפעל הפיס / שמות / עסקים / חו"ע העמדת רכב וחנייתו / רבעון 4 2020 / תרבות / גני חורש / הסכם מטר אשר מילואות

28.04 

05/21

מהמניין 

 יובל פורת / דירקטוריון מי עכו / מוזיאונים / נגישות/ שיוויויון מגדרי / אלימות / הסכם ביטוח לאומי / שקור קיסר

file

sound

  file

 

 12.05

06/21 

 שלא מהמניין

ישיבת חירום 

file

sound

file

26.05 

07/21

מהמניין

 מינוי מהנדסת העיר / יקיר העיר עכו 2020 / איכות הסביבה / סמכויות  משטרה / גני סביון / תמיכות ספורט  תמיכות פטור ארנונה / מבנה אבנר עכו / חובה ורשות

file

sound

file

23.06 

08/21

מהמניין

חינוך / דוכן 56 שוק ירקות / סט-אלפסי / יונית סמולש דירקטורית מי עכו / סייעות מבקשות עבודה חופש קיץ

file

sound

file

 23.06 09/21 שלא מהמניין

צו ארנונה לשנת 2022

   file

  sound   file
 14.07 10/21 מהמניין

תב"רים / שמות / בריאות

   file

  sound   file
04.08  11/21 מהמניין

 הלוואת עבודות פיתוח2021 / תמיכות פסטיבל הנבל והזמיר /עמותת שובע בית תמחוי / קליטה /תמיכות תרבות/תבחינים/ עמותת ידשרה -עמותת שובו

  file

  sound   file
 01.09 12/21 מהמניין

רשימת ועדות חובה רשות שינוי / תיקון פרוטוקול פתרונות חוף ארגמן עכו / קידום מעמד ילד / תיקון תעריף היטל שמירה / שינוי מורשה ביה"ס וגני 

  file

  sound   file
06.10 13/21 מהמניין

 מצגת חינוכית תשף / נוהל תבחינים תמיכות / תיקון התקשרות קקל / מורשה ביה"ס אשכול סילבי וקנין / רמי סעיד / בניית ביה"ס מגזר ערבי

  file

  sound   file
 10.11   14/21 מהמניין 

דירקטורניום מי עכו / נגישות / גני חורש / ברקת / מרכז מוזיקלי / שינוי מורשה גני מרגנית / אספקת כריכים

 

  file

  sound   file
 15.12   15/12 מהמניין 

שאילתא שכונות חדשות / שכונות / צעירים / גני מרגרנית וצבר / היטל שמירה 2017 / הלוואת איזון
 

  file

  sound   file
 15.12   16/12 שלא מהמניין 

אישור הצעת תקציב לשנת 2022 

  file

  sound   file
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד