דרושים פסטיבל עכו

כישורים נדרשים:
ניסיון מוכח בניהול אמנותי של 5 שנים, בימוי, דרמטורגיה, כתיבה ותוכן. יכולת עבודה בצוות ובשיתוף פעולה עם אמנים, אנשי הפקה ושירותים מוניציפליים.
זיקה וניסיון מוכח בתחום התיאטרון האלטרנטיבי, הרדיקלי והניסיוני.
מודעות לשאלות חברתיות ואידיאולוגיות, עם דגש על סוגיית דו קיום. הכרה ומוניטין ארציים, יחסי אנוש מעולים.

הגדרת תפקיד מנהל/ת אמנותי:
1. אחריות על כל בניית התוכנית האמנותית הכוללת של הפסטיבל.
2. אחריות על בחירת ועדה אמנותית שתסייע למנהל האמנותי בעבודת הניהול האמנותית – מספר החברים בוועדה יקבע בהתאם לאפשרויות התקציב – בתיאום עם המנכ"ל והמפיק.
3. הכנת סיכום תפקיד מה בדיוק בוצע ומבוצע בתפקיד, לרבות רשימת מטלות ואחריות מה נעשה בימי הפסטיבל.
4. עבודה שוטפת ופגישות סדירות עם מנכ"ל הפסטיבל, העברת סיכומי פגישות ובדיקת מעקב וביצוע אחר ההחלטות.
5. עריכת תוכנית הפסטיבל באמצעות איסוף חומרים אמנותיים וקריאת כל החומרים האמנותיים המוצעים במסגרת קול קורא.
6. דיון ובחירה של תוכנית תחרות הפסטיבל בעזרת הועדה האמנותית מתוך כל החומרים שנאספו.
7. התוכנית האמנותית הנבחרת תאושר על ידי המנהל האמנותי ותוצג למנכ"ל הפסטיבל.
8. ליווי אמנותי של כל הצגות התחרות והצגות אורחות מרגע בחירתם עד להגעתם לפסטיבל ולביצוע מול הקהל.
9. חתירה מתמדת ליצירה ותכנון של פרויקטים נוספים לפסטיבל על מנת לשמור על יחודו וסגנונו המיוחד.
10. ליווי ואחריות על כל עבודת ההכנה והביצוע של תוכניית הפסטיבל (תכנים, צילומים) הבאת אופציות של אימג' גרפי של הפסטיבל, כל סעיף זה יובא לאישורו של המנכ"ל.
11. בחירת צוות שופטים לתחרות הפסטיבל בהתייעצות עם המנכ"ל, המפיק והועדה.
12. ליווי ובחינת החומרים האמנותיים המוצעים במסגרת קול קורא לאירועי החוצות ופיקוח על איכות אמנותית בשת"פ עם המנהלים האמנותיים של אירועי החוצות.
13. ליווי ופיקוח על עבודת יחסי הציבור, פרסום, שיווק, אתר הפסטיבל ורשתות חברתיות, העברת חומרים לפרסום והעברת עדכונים שוטפים למנכ"ל הפסטיבל.
14. הגשת דו"ח סופי ומסכם כולל הפקת לקחים.
15. השתתפות בפגישות סדירות בעיר עכו.
16. כפיפות מנכ"ל הפסטיבל.

המועמדים מתחייבים להקדיש את זמנם ומרצם לתפקיד באופן המירבי.
המעוניינים ישלחו קורות חיים וחזון עבודה.
*יתרון, יכולת להתלוות בימים אלו למנהל האמנותי הנוכחי על מנת להכיר את הנעשה בשטח.

הגשת מועמדות ניתן להגיש עד לא יאוחר מיום חמישי, כ"א בתמוז תשפ"א 1 באוגוסט 2021 .
לכתובת דוא"ל – lizu@akko.muni.il

ליזו אוחיון
מנכ"לית הפסטיבל ומפיקה ראשית
קרא עוד
1/06/2021
כישורים נדרשים:
ניסיון מוכח בניהול אמנותי של פסטיבלים יחד עם חוצות של פסטיבלים, בעל מעוף ותובנות מעמיקות לגבי תחום של אירועי חוצות, הקפדה על חדשנות, בעל הכרה ומוניטין ארציים ובינלאומיים.

הגדרת תפקיד מנהל/ת אמנותי אירועי חוצות:
1. הפקת וניהול אירועי החוצות של הפסטיבל.
2. ארגון הפקה ופיקוח אירועי רחוב.
3. הכנת סיכום תפקיד מה בדיוק בוצע ומבוצע בתפקידי, לרבות רשימת מטלות ואחריות מה נעשה בימי הפסטיבל.
4. ניהול אמנותי ניהול המופעים וניהול שטח.
5. במסגרת מופעי החוצות - יהיה אחראי על איתור אומנים וקבוצות ברמה אמנותית מתאימה, תוך שיתוף פעולה והסכמה אמנותית עם המנהל האמנותי של הפסטיבל ואישורו של מנכ"ל הפסטיבל.
6. חשיבה חדשנית, שילוב אומנויות ופעילות אטרקטיבית.
7. בניית מתחם הרחוב על פי תוכניות שיוגשו ויאושרו מראש אל מול המנכ"ל.
8. תיאום ועדכון שוטף מול מנכ"ל הפסטיבל.
9. שת"פ עם בתי ספר לתיאטרון ואומנות אשר יכללו באירועי חוצות.(ניתן במסגרת תחרות).
10. הגשת דו"ח מסכם בנושא הפקת לקחים בסיום הפסטיבל.
11. השתתפות בפגישות סדירות בעיר עכו.
12. כפיפות למנכ"ל פסטיבל עכו.

המועמדים מתחייבים להקדיש את זמנם ומרצם לתפקיד באופן המרבי.
המעוניינים ישלחו קורות חיים וחזון העבודה.
*יתרון, יכולת להתלוות בימים אלו למנהל האמנותי הנוכחי על מנת להכיר את הנעשה בשטח.
הגשת מועמדות ניתן להגיש עד לא יאוחר מיום חמישי, כ"א בתמוז תשפ"א 1 באוגוסט 2021 .
לכתובת דוא"ל – lizu@akko.muni.il

ליזו אוחיון
מנכ"ל הפסטיבל ומפיקה ראשי
קרא עוד
1/06/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מגייס חסויות לפסטיבל עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה ונספחיו .את ההצעות יש להגיש לתיבת מייל boffers@akko.muni.il כשהן נושאות כותרת בשורת הנושא "הליך הצעות מחיר 206/20211 - "מגייס חסויות לפסטיבל עכו", עד ליום שני, ה- 14.6.21 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת ההצעה בטלפון מספר 04-9956214 / 0536235131. הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת המייל הנ"ל עד ליום ולשעה הנקובים לעיל, מכל סיבה שהיא, לא תתקבלנה ולא תדונה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' ליזו אוחיון למייל lizu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ראשון, ה- 6.6.21 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956259 .
תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.
העירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעירייה למעט ממנהל הפרויקט בכתב והן לא יחייבוה.קרא עוד
1/06/2021
כישורים נדרשים :
ניסיון מוכח בהפקה טכנית של אירועי חוצות הכולל הקמה וניהול במות, אחריות על מפרטים טכניים לתאם עם הגורמים הקשורים בהפקה משטרה/מד"א כיבוי אש וכו' בכפוף למפיק אירועי חוצות .

הגדרת תפקיד עוזר/ת מפיק/ה טכני - אירועי חוצות:
1. סיוע למפיק הטכני, בדברי לוגיסטיקה תיאומים רישוי ועוד.
2. תחום אחריות כל הפעילות מחוץ לגני הפסטיבל ברחבי העיר העתיקה/ עיר.
3. הכנת סיכום תפקיד מה בדיוק בוצע ומבוצע בתפקידי, לרבות רשימת מטלות ואחריות מה נעשה בימי הפסטיבל.
4. קשר מול גורמי הרשויות משטרה, מד"א , כיבוי אש וכו' .
5. תאומים מול האומנים, חברות הגברה ותאורה עבודה בתיאום המנהל/ת האמנותי של החוצות .
6. ארגון ופיקוח בשטח המתחם על הנעשה .
7. כפיפות מנכ"ל הפסטיבל.

המועמדים מתחייבים להקדיש את זמנם ומרצם לתפקיד באופן המרבי. המעוניינים ישלחו קורות חיים , וחזון עבודה.

*יתרון, יכולת להתלוות בימים אלו למנהל האמנותי הנוכחי על מנת להכיר את הנעשה בשטח.
הגשת מועמדות ניתן להגיש עד לא יאוחר מיום שלישי 8.6 , כ"ח בסיון תשפ"א לכתובת דוא"ל – lizu@akko.muni.il

ליזו אוחיון
מנכ"ל הפסטיבל ומפיקה ראשיתקרא עוד
1/06/2021
כישורים נדרשים:
ניסיון מוכח, יכולת עבודה בשטח ויחס אנוש מעולים, זיקה וניסיון בתחום, טיפול בניהול של תוכן ומערך החדשנות, אחריות, ניסיון מוכח בארגון , הפקה וחדשנות. רעיונות להנגשת מידע וידע לציבור, רעיונות לפרסום שיצור אינטראקציה עם אנשים.
הבאת רעיונות למשיכת צעירים לפסטיבל תוך החייאת המתחם, משיכת תושבי העיר, הבאת רעיונות חדשניים כגון : וידיאו מפינג" , יצירת תחרויות עם בתי הספר לאומנות, מסיבות רחוב, יצירת תוכן שיסחוב קהל, סיוע ליצירת מתחם פעילות ומזון / מכירה משגשג. אחריות על מופעי המוסיקה במתחם.

הגדרת תפקיד עוזר/ת הפקה – מתכלל חדשנות, חדר תקשורת, מדיה, תוכן וסיוע הפקתי
1. הוצאתם לפעול של רעיונות יצירתיים וחדשנים.
2. החייאת המתחם תוך דאגה ומשיכת צעירים, ציבור רחב ותושבי העיר לפסטיבל.
3. ציר מגשר ומתכלל בין חדר תקשורת, לפרסום ולמנכ"ל.
4. הבאת תוכן מיוחד הכולל תחרויות שונות ברחוב.
5. סיוע ליצירת מתחם פעילות / מזון ומכירה משגשג.
6. אחריות על מופעי המוסיקה.
7. הכנת סיכום תפקיד מה בדיוק בוצע ומבוצע בתפקיד לרבות רשימת מטלות ואחריות מה נעשה בימי הפסטיבל.
8. הפקת אירועים שונים תוך הגשת תוכנית מסודרת.
9. כפיפות ודיווח מנכ"ל הפסטיבל.
המועמדים מתחייבים להקדיש את זמנם ומרצם לתפקיד באופן המרבי.
המעוניינים ישלחו קורות חיים וחזון עבודה.

הגשת מועמדות ניתן להגיש עד לא יאוחר מיום שלישי 8.6, כ"ח בסיון תשפ"א.
לכתובת דוא"ל – lizu@akko.muni.il

ליזו אוחיון
מנכ"לית הפסטיבל ומפיקה ראשיתקרא עוד
1/06/2021
כישורים נדרשים:
ניסיון מוכח בניהול שטח, יכולת עבודה עם צוות הפסטיבל לרבות: מנכ"ל, מנהל אמנותי, מפיק ועוד. זיקה וניסיון מוכח בתחום (יכולת ביצוע טכנית מוכחת). יחסי אנוש, ניהול מערך עובדים יכולת להכנת מפות, תוכניות ומפרטים, טיפול בנושא הרישוי והבטיחות, עבודה משרדית בשילוב עבודת שטח הכוללת סיורים והכנת המתחמים לפעילות, לרבות האולמות, הצגות אורחות, ימי עיון פזורים ברחבי העיר ועוד.
הגדרת תפקיד לעוזר/ת מפיק/ה טכני לוגיסטיקה, רישוי, בטיחות ותשתיות:
1. סיוע למפיק הטכני, בדברי לוגיסטיקה, תאומים, רישוי ועוד.
2. תחום אחריות: הצגות באולמות, במה פתוחה, התרחשות בגנים, הצגות אורחות ומתארחות ועוד מטלות שיינתנו בנושא זה.
3. הכנת סיכום תפקיד מה בדיוק בוצע ומבוצע בתפקידי, לרבות רשימת מטלות ואחריות מה נעשה בימי הפסטיבל.
4. קשר מול גורמי הרשויות: משטרה, מד"א, כיבוי אש וכו' .
5. תאומים מול האומנים, חברות הגברה תאורה, עבודה בתיאום עם המפיק האמנותי.
6. הכנת סיכום תפקיד מה בדיוק בוצע ומבוצע בתפקיד, לרבות רשימת מטלות ואחריות מה נעשה בימי הפסטיבל.
7. ארגון ופיקוח בשטח המתחם על הנעשה.
8. כפיפות מנכ"ל הפסטיבל .


המועמדים מתחייבים להקדיש את זמנם ומרצם לתפקיד באופן המרבי. המעוניינים ישלחו קורות חיים וחזון עבודה.

הגשת מועמדות ניתן להגיש עד לא יאוחר מיום שלישי 8.6, כ"ח בסיון תשפ"א לכתובת דוא"ל – lizu@akko.muni.il


ליזו אוחיון
מנכ"לית הפסטיבל ומפיקה ראשיתקרא עוד
1/06/2021
כישורים נדרשים :
ניסיון מוכח בניהול אמנותי הפקה וארגון של פסטיבלים, בעל מעוף ותובנות מעמיקות לגבי תחום של ההפקה בפועל , הקפדה על חדשנות, בעל הכרה ומוניטין ארציים , ניהול מערך עובדים , ניהול ההכנות לקראת פתיחת הפסטיבל, סיוע לקבוצות והאומנים השונים בתהליך ההפקה, הזמנת במות, לינות, הסעות, תאורה והגברה של הרחוב.

הגדרת תפקיד מפיק/ה בפועל – מתאם/מתאמת הפקה:
1. אחריות כוללת לכל הפעולות האמנותיות בפסטיבל – בצד ההפקה והארגון.
2. איסוף כל הנתונים של כ"א מהקבוצות והיוצרים השונים בפסטיבל.
3. הכנת סיכום תפקיד מה בדיוק בוצע ומבוצע בתפקידי, לרבות רשימת מטלות ואחריות מה נעשה בימי הפסטיבל.
4. תיאום ואיסוף כל הצרכים הטכניים של הקבוצות והיוצרים מול המפיק בפועל.
5. תיאום כל נושאי הלינה והכלכלה של קבוצות ואומני הפסטיבל ואורחים נוספים.
6. סיוע ומעקב צמוד לקבוצות ולאומנים השונים בתהליך ההפקה לקראת הפסטיבל.
7. התראה על כל בעיה בתוך קבוצות ואומני הפסטיבל שעלולה לשבש את הגעתם מוכנים לפסטיבל עצמו.
8. בניית טבלת התוכנית האמנותית בפסטיבל.
9. אחריות על כל הפעולות הגרפיות של הפסטיבל: מודעות, תכנייה, הזמנות, פוסטר וכו'.
10. ניהול ההכנות לקראת פתיחת מטה הפסטיבל ומעבר ההפקה לעכו.
11. אחריות על מנהל מטה הפסטיבל: לימוד וחפיפה של מנהל המטה, ליווי וקליטתו בפסטיבל, עזרה וליווי של מנהל המטה במהלך הפסטיבל.
12. בחירת כל כ"א של הפסטיבל מנהלי אולמות, דיילים וכו'.
13. הכנת ספר ההפקה של הפסטיבל.

המועמדים מתחייבים להקדיש את זמנם ומרצם לתפקיד באופן המרבי. המעוניינים ישלחו קורות חיים וחזון עבודה.

*יתרון, יכולת להתלוות בימים אלו למנהל האמנותי הנוכחי על מנת להכיר את הנעשה בשטח.
הגשת מועמדות ניתן להגיש עד לא יאוחר מיום שלישי 8.6, כ"ח בסיון תשפ"א.
לכתובת דוא"ל – lizu@akko.muni.il

ליזו אוחיון
מנכ"ל הפסטיבל ומפיקה ראשיקרא עוד
1/06/2021
כישורים נדרשים:
ניסיון מוכח בניהול שטח, יכולת עבודה בשיתוף פעולה עם צוות הפסטיבל לרבות: מנכ"ל, מנהל אמנותי, מפיק ועוד. זיקה וניסיון מוכח בתחום (יכולת ביצוע טכנית מוכחת). יחסי אנוש, ניהול מערך עובדים יכולת להכנת תוכניות רצפה, מפות אולם ומפרטים טכניים, טיפול בנושא הרישוי והבטיחות, עבודה משרדית בשילוב עבודת שטח הכוללת סיורים והכנת המתחמים לפעילות.

הגדרת תפקיד למפיק/ה טכני- מנהל/ת שטח, לוגיסטיקה, רישוי, בטיחות ותשתיות:
1. להביא לידי ביצוע בשטח ובאתר הפסטיבל בעכו את התכניות, ההחלטות, ההנחיות ושאר הפעולות הנגזרות מהנ"ל, המתקבלות ע"י הנהלת הפסטיבל.
2. הכנת מפרטים טכניים ותרגומם לפעולה בשטח בתאום והנחיות מהנדס הבטיחות של הפסטיבל.
3. הכנת סיכום תפקיד מה בדיוק בוצע ומבוצע בתפקידי, לרבות רשימת מטלות ואחריות מה נעשה בימי הפסטיבל.
4. לשתף פעולה עם המנהל האמנותי וההפקות השונות להתאמת התפאורות לחללים השונים ומתן מענה בכל הקשור לצרכים טכניים.
5. ביצוע בפועל של פעולות ההפקה בעכו וסביבותיה.
6. לסייע בכל הליכי הרישוי הדרושים לקיומו של הפסטיבל והפעלתו כחוק ולוודא קבלת רישיונות והיתרים הדרושים לשם כך בכפוף לנציג העירייה ולתאם עם הגורמים הקשורים בהפקה (משטרה/ מד"א, כיבוי אש וכו').
7. ניהול מערך השילוט ותלייתו.
8. לנהל צוותי עבודה.
9. ניהול ותיאום לוחות זמנים עם ספקים חיצונים.
10. הכנת מטה הפסטיבל בעכו, לארגן ולהציע תוכניות איוש כוח אדם לתפקידים השונים.
11. לנהל טכנית בימי הפסטיבל את ניהול השטח, ביחד ובשיתוף פעולה מלא עם הנהלת הפסטיבל וכל זאת מול מנכ"ל הפסטיבל.
12. לעבוד בכפיפות למנכ"ל והמפיק ולהשתתף איתם בישיבות ולהתעדכן בכל עניין הקשור בהכנות הארגוניות המוקדמות לקראת הפסטיבל .
13. לעמוד בקשר שוטף יומיומי טלפוני או ישיר עם המנכ"ל והמפיק כדי לעדכן להתעדכן בכל עניין הקשור בהכנות הארגוניות המוקדמות לקראת הפסטיבל.
14. לדווח על כל אירוע משמעותי המתרחש באתר ועל קשיים בקדום ההערכות ולהיענות לבקשת הנהלת הפסטיבל להגיש דווח בכתב, ככל שיהיה צורך בכך לפי שקול דעת הנהלת הפסטיבל.
15. לנהל ולהשתתף בפעילות ההקמה והפירוק של הפסטיבל באתר הפסטיבל על אולמותיו השונים, לרבות מתחם מופעי החוצות ומתחם נותני החסויות והחזרת הציודים למחסני הפסטיבל.
16. להשתתף בישיבות סיכום והכנת דו"ח הפקת לקחים בתום הפסטיבל.
17. הכנת סיכום תפקיד, במה בדיוק יעשה במהלך ימות הפסטיבל לרבות: מטלות, משימות, אחריות וכו'.
18. השתתפות בפגישות סדירות בעיר עכו.
19. כפיפות מנכ"ל הפסטיבל.
המועמדים מתחייבים להקדיש את זמנם ומרצם לתפקיד באופן המרבי. המעוניינים ישלחו קורות חיים, וחזון עבודה.

הגשת מועמדות ניתן להגיש עד לא יאוחר מיום שלישי 8.6 , כ"ח בסיון תשפ"א לכתובת דוא"ל – lizu@akko.muni.il

ליזו אוחיון
מנכ"לית הפסטיבל ומפיקה ראשיתקרא עוד
1/06/2021
כישורים נדרשים:
ניסיון מוכח ורב בשיווק מופעי תרבות, פסטיבלים, הצגות תאטרון. עדיפות לניסיון בעבודת תאטרון רפרטוארי או מערכת גדולה דומה. ניסיון מוכח בשיווק מופעים למסגרות חינוכיות – סל תרבות, בתי ספר למשחק, בתי ספר לאומנויות, מתנס"ים, רשויות מקומיות וועדי עובדים וכו'.
*תכונות: מקצועיות, יצירתיות, מוטיבציה, יכולת הנהלות מול קהלי יעד שונים ועמידה ביעדים.

הגדרת תפקיד מנהל/ת שיווק כרטיסים:
1. שיווק מוכח והבאת קהלים שונים ונוספים לפסטיבל (בכל שכבות הגיל).
2. הכנת רשימות למי פנינו וכמה כרטיסים נמכרו והבאתן למנכ"ל בפסטיבל תוך דיווח תקופתי.
3. הכנס בסיס נתונים הכולל שמירה על קשר עם אותם לקוחות שנוצר עימם קשר.
4. הכנת סיכום תפקיד מה בדיוק בוצע ומבוצע בתפקיד לרבות רשימת מטלות ואחריות מה נעשה בימי הפסטיבל.
5. כפיפות מנכ"ל הפסטיבל.

המועמדים מתחייבים להקדיש את זמנם ומרצם לתפקיד באופן המרבי.
המעוניינים ישלחו קורות חיים וחזון עבודה.

הגשת מועמדות ניתן להגיש עד לא יאוחר מיום שלישי 8.6, כ"ח בסיון תשפ"א.
לכתובת דוא"ל – lizu@akko.muni.il

ליזו אוחיון
מנכ"לית הפסטיבל ומפיקה ראשיתקרא עוד
1/06/2021
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד