כח אדם

 תפקיד  מספר מכרז  מועד אחרון להגשה
 עו"ס בתחום הקשישים  37/20  24.1.21
 אב בית למרכז הימי  46/20  24.1.21
 מנהל/ת יחידת הביטחון  40/20  24.1.21
 מנהל/תתחום תכנון וסגן מנהל אגף התכנון, מינהל הנדסה  26/20  31.1.2021
רכז/ת חיילים משוחררים   2/21 14.2.2021 
 חשמלאי/תלאגף התשתיות  4/21  14.2.2021
 עובד/ת קידום נוער למגזר הערבי  5/21  14.2.2021
 עו"ד תובע/ת עירוני  6/21  22.2.2021
 פרויקטור/ית לעידוד עליה  7/21  22.2.2021
 עו"ד ממונה נכסים  8/21  21.3.2021
 מנהל השירות לתושב באגף הגביה  9/21  21.3.2021
 מנהל/ת אגף רישוי  12/21  7.4.2021
 עובד/ת הדברה ותברואה  13/21  22.3.2021
 בודק/ת תכניות ומידען/ית  14/21  11.4.2021
 נהג מנוף  15/21  9.5.2021
 רכז תכנית מנהיגות עולה  16/21  9.5.2021
 מפעיל צמ"ה  17/21  18.5.2021
 מנהל מח' שיווק להיכל התרבות  18/21  23.5.2021
 מנהל מח' תוכן להיכל התרבות  19/21  23.5.2021
 מוקדן/ית  21/21  23.5.2021
 מנהל מרכז גישור ודיאלוג  25/21  13.6.2021
 חשמלאי  27/21  20.6.2021
 מנהל/ת מחלקת סיף  28/21  4.7.2021
 פסיכולוג/ית  30/21  11.7.2021
 מנהל  קליקה מרכז צעירים  31/21  11.7.2021
 מנהל/ת האב קליקה  32/21  29.8.21
 רכז/ת שירותים דיגיטליים  33/21  1.8.2021
 מנהל/ת אגף מערכות מידע  34/21  1.8.2021
 עו"ד ממונה תחום נכסים  36/21  15.8.2021
 מזכיר/ה ללשכה המשפטית  37/21  15.8.2021
 רכז/ת כפר הסטודנטים  38/21  29.8.2021
     
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד