ישיבות מועצה 2022

 

מועד ישיבה

 מס' ישיבה

סוג ישיבה 

 נושא/הערות 

PDF    

MP3

נספחים

 12.01

01/22

מהמניין 

אלכס לויט / צעירים / מיגור אלימות / דוכן 56 שוק הירקות עכו

file

sound

file

  02.02

02/22

מהמניין

הסמכה מנכ"ל חו"ע שמירת חזיתות בתים / הנחות / איכות הסביבה / תמיכות

file

sound

file

  02.03

03/22

מהמניין

לואיס פארס מנהל מתנ"ס / בריאות / מסחר / מבקר / הסכים ערים תאומות גנואה איטליה

file

sound

file

 06.04

 04/22

מהמניין 

הנצחה / השקעות / קליטה / נגישות / מעיין החינוך התורני / רישוי עסקים / תרומה / אופניטנדם / מינוי ארנונה 

 01.05

 05/22

 שלא מהמניין

 שיעור היטלי השבחה במתחמי פףינוי בינוי בעיר / שכר מבקר / כספים

file

sound

  file

 

 

 

 

 

file

sound

file

 

 

 

 

file

sound

file

 

 

 

 

file

sound

file

   

 

   file

  sound   file
   

 

   file

  sound   file
     

 

  file

  sound   file
     

 

  file

  sound   file
 

 

  file

  sound   file
     

 

 

  file

  sound   file
     


 

  file

  sound   file
     

 

  file

  sound   file
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד