מדיניות רוכלות

אימוץ מדיניות רוכלות

 

הודעה לפי סעיף 2א(ג) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968

 רשות הרישוי עכו, בהתייעצות עם מפקד משטרת המחוז, מודיעה בזאת כי בדעתה לאמץ מדיניות רוכלות שעיקרה  איסור רוכלות, למעט רוכלות קיימת עם רישיונות בתוקף ורוכלות באזורים מסוימים, הגבלת מספר הרישיונות לרוכלות, איסור סוגים מסוימים של רוכלות או הגבלת מספר הרישיונות בסוגי רוכלות מסוימים, לשם מניעת פגיעה בפרנסתם של רוכלים ובעלי עסקים אחרים, ותוך התחשבות בצרכי הסדר הציבורי.

 בהצעת מדיניות הרוכלות המלאה ניתן לעיין במהלך שעות העבודה הרגילות במשרדי אגף רישוי עסקים בעיריית עכו וכן באתר האינטרנט העירוני.

כל אדם הרואה עצמו נפגע מהצעה זו, רשאי תוך שלושים יום להשיג עליה בכתב לפני מועצת העירייה.

את ההשגה יש להגיש בכתב למר גבי בן יאיר מנהל אגף רישוי עסקים ותברואה באמצעות המייל, לדוא"ל:   gabi@akko.muni.il או במשרדי אגף רישוי עסקים בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, קומת הכניסה.

 

שמעון לנקרי,

ראש העיר

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד