ישיבות מועצה 2014

 תאריך  ישיבה מס' ישיבה   סוג ישיבה  נושא/הערות PDF  MP3 
 08/01/2014  01/14   מהמניין  מהמניין    
 08/01/2014  02/14  שלא מן המניין  תקציב שנת 2014     
 19/02/2014  03/14  מהמניין  מהמניין    
 26/03/2014  04/14  מהמניין  מהמניין    
 14/05/2014  05/14  מהמניין מהמניין    
 25/06/2014  06/14  מהמניין  מהמניין    
 25/06/2014  07/14  שלא מן המניין צו ארנונה לשנת 2015    
 25/06/2014  --  אסיפה כללית מי עכו  דוחות כספיים 2013    
 30/7/2014  08/14   מן המניין      
           
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד