ישיבות מועצה 2012

 תאריך ישיבה

מס' ישיבה

סוג ישיבה

 נושא / הערות

 PDF

  MP3

12/01/2012

01/12

  מן המניין

 

09/02/2012 02/12   מן המניין

08/03/2012

 

 

03/12  מן המניין    
 10/05/2012  04/12  מן המניין  
 07/06/2012  05/12 מן המניין      
05/07/2012 06/12 מן המניין
 06/09/2012  07/12 א'  מן המניין      
   07/12 ב' מן המניין      
 11/10/2012  08/12 מן המניין      
 08/11/2012  09/12  מן המניין      
 26/11/2012  10/12  לא מן המניין  צו ארנונה - ישיבה שלא מן המניין    
 6.12.12  11,12/12  מן המניין  ישיבת תקציב    
   11,12/12א'  לא מן המניין      
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד