ישיבות מועצה 2011

 תאריך ישיבה

מס' ישיבה

סוג ישיבה

 נושא / הערות

 PDF

  MP3

13/01/2011

01/11

  מן המניין

 

03/02/2011

02/11

  מן המניין

 

14/04/2011

03/11 

  מן המניין 

 

 

12/05/2011

04/11

  מן המניין

 

 

 

14/07/2011

05/11

  מן המניין 

 

 

 

15/09/2011

06/11

  מן המניין 

 

 

06/10/2011

07/11

  מן המניין 

 

 

06/10/2011

08/11 

  מן המניין 

 

 

10/11/2011

09/11 

  מן המניין

 

 

 

01/12/2011

10/11

  מן המניין

 

 

 

01/12/2011

11/11

 לא מן המניין

 

 

28/12/2011 12/11  לא מן המניין  
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד