ישיבות מועצה 2010

 תאריך ישיבה

מס' ישיבה

סוג ישיבה

 נושא / הערות

 PDF

  MP3

 

14/01/2010

01/10

  מן המניין

 

11/02/2010

02/10

  מן המניין

 

11/03/2010

03/10

  מן המניין

 

06/05/2010

04/10

  מן המניין

 

10/06/2010

05/10

  מן המניין

 

 

08/07/2010

06/10

  מן המניין

 

12/08/2010

07/10

  מן המניין  
14/10/2010

08/10 

  מן המניין    
11/11/2010

09/10 

  מן המניין  
28/12/2010

10/10 

  מן המניין    
28/12/2010 11/10   מן המניין    
28/12/2010 12/10   מן המניין    
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד