ישיבות מועצה משנים קודמות

ת אריך ישיבה

מס' ישיבה

מן המניין / לא מן המניין

נושא/הערות

לקובץ PDF  לחץ כאן

לקובץ MP3  לחץ כאן

ישיבות מועצת העיר עכו לשנת 2008

 

14/01/2008

01/08

מן המניין

 

 

11/02/2008

02/08

מן המניין

 

 

10/03/2008

03/08

מן המניין

 

 

10/03/2008

04/08

לא מן המניין

31/03/2008

05/08

לא מן המניין

 

 

14/04/2008

06/08

מן המניין

 

30/06/2008

07/08

לא מן המניין

 

 

25/08/2008

08/08 (12)

לא מן המניין

 

 

ישיבות מועצת העיר עכו לשנת 2007

 

08/01/2007

01/07

מן המניין

 

22/01/2007

02/07

לא מן המניין

תקציב 2007

 

22/01/2007

03/07

לא מן המניין

דוח כספי מבוקר 2005

 

 

 

22/01/2007

04/07

לא מן המניין

דוח רבעוני 2006

 

22/01/2007

05/07

לא מן המניין

 

12/02/2007

06/07

מן המניין

 

 

12/03/2007

07/07

מן המניין

 

 

14/05/2007

08/07

מן המניין

 

 

14/05/2007

09/07

מן המניין

 

 

14/05/2007

10/07

מן המניין

 

 

11/06/2007

11/07

מן המניין

 

09/07/2007

12/07

מן המניין

10/09/2007

13/07

מן המניין

 

10/09/2007

14/07

לא מן המניין

דוח כספי מבוקר 2006

 

08/10/2007

15/07

מן המניין

 

 

12/11/2007

16/07

מן המניין

 

 

10/12/2007

17/07

מן המניין

 

10/12/2007

18/07

לא מן המניין

 

 

 

 

 

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד