וטרינריה

1.      וטרינריה
הגדרות בפרק זה –
בשר – בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.

1.1.  בעל עסק לא ירכוש בשר שמקורו מחוץ לעיר עכו, אלא אם כן עבר הבשר בדיקת משנה בתחנה לבדיקות משנה במועצה האזורית מטה אשר וקבל אישור שהבשר ניתן להפצה, אלא אם כן קבל פטור מכך מאת משרד החקלאות.

1.2.  בעל העסק ישמור את האישורים או צילומיהם למשך כל התקופה בה הבשר מאושר למכירה או שימוש בעסק, ויציגם לבקורת על פי דרישת הוטרינר העירוני או מי מטעמו.

1.3.  בעל עסק, הרוכש בשר בתחום השיפוט של עירית עכו, יחזיק אישור שרכש את הבשר במקום מאושר כדין, למשך כל התקופה בה הבשר מאושר למכירה או שימוש בעסק, ויציגם לבקורת על פי דרישת הוטרינר העירוני או מי מטעמו.

1.4.  בעל העסק לא ירכוש בשר, אלא אם הובל הבשר לעסק ברכב מאושר להובלת בשר, בקרור או בהקפאה.

1.5.  פריקת הבשר תתבצע באופן מיידי למקררים, בטמפרטורות המחוייבות על פי דין.

1.6.  לא ייעשה שימוש בבשר, שטופל לצורך מכירתו לציבור ביום מסויים, ביום המחרת והלאה.

חל איסור על הקפאת בשר טרי והפשרתו מחדש, לשימוש.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד