דרישות פרטניות מעסקים עפ"י קבוצות

דרישות פרטניות מעסקים - קבוצה 1
קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה  פריט 1.1 – בית מרקחת

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק
"דרישות כלליות מעסקים".
הגדרות אזורי העיר (האזורים מסומנים על גבי מפה מצורפת) :
1. עיר עתיקה -  אזור העיר העתיקה של עכו המוגדר כאתר מורשת עולמית.
2. מרכז העיר
– מרכז העיר המנדטורית המחולק ל-4 אזורי משנה:
א. טיילת    ב. מסחר בצירים ראשיים    ג. רסקו    ד. שוק עירוני
3. אזור מלאכה זעירה– צמוד למרכז העיר -אזור קניון עזריאלי ומפעל שטראוס גלידות

4. חוף דרומי מחומות העיר העתיקה ( חוף הסוסים ) עד שמורת הנעמן ומהים עד רח' רמז .
5. אזור תעשייה דרומי– מחולק ל-4תתי אזורים:
א. החלק הצפוני    ב. אזור פרואטרום    ג. מפעלים גדולים -  צינורות המזרח התיכון, ומפעלי הפלדה   ד. שער נעמן

6. אזור מגורים אזור בניני מגורים בצפון ומזרח העיר  מחולק ל- איזורי משנה:
א. טיילת החוף   ב. מרכזים מסחריים שכונתיים    ג. מגורים    ד. מוסדות   ה. קניון עכו  

7. הלב הירוקאזור הכולל אתרי טבע כגון גבעת נפולאון ואזורי ספורט ופנאי.
8. מקומות קדושים 2 אזורים הקדושים לדת הבהאית
9. אזורים לא מתוכננים - אזור תעשייה - על פי תכנית ג/849 - בכניסה לעיר ממזרח, אזור תעשייה - שכונת ברבור
בנוסף לאמור בעמודת מדיניות העירייה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם  בהוראות תכנית בנין עיר ו/או הוראות היתר הבנייה החלים על העסק הרלבנטי
.

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

1.1

           בית מרקחת 

 

אסור להקמה באזורים הבאים: מקומות קדושים ואזורים בלתי מתוכננים.
בשאר האזורים: בכל מקום המאושר למסחר בתב"ע.
דרישות פרטניות מעסקים - קבוצה 2
קבוצה 2 - דלק ואנרגיה, 2.1 גז, פריט 2.1ה – תיקון מיכלים

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק
"דרישות כלליות מעסקים".
הגדרות אזורי העיר (האזורים מסומנים על גבי מפה מצורפת) :
1. עיר עתיקה -  אזור העיר העתיקה של עכו המוגדר כאתר מורשת עולמית.
2. מרכז העיר
– מרכז העיר המנדטורית המחולק ל-4 אזורי משנה:
א. טיילת    ב. מסחר בצירים ראשיים    ג. רסקו    ד. שוק עירוני
3. אזור מלאכה זעירה– צמוד למרכז העיר -אזור קניון עזריאלי ומפעל שטראוס גלידות

4. חוף דרומי מחומות העיר העתיקה ( חוף הסוסים ) עד שמורת הנעמן ומהים עד רח' רמז .
5. אזור תעשייה דרומי– מחולק ל-4 תתי אזורים:
א. החלק הצפוני    ב. אזור פרואטרום    ג. מפעלים גדולים -  צינורות המזרח התיכון, ומפעלי הפלדה   ד. שער נעמן

6. אזור מגורים אזור בניני מגורים בצפון ומזרח העיר  מחולק ל- איזורי משנה:
א. טיילת החוף   ב. מרכזים מסחריים שכונתיים    ג. מגורים    ד. מוסדות   ה. קניון עכו  

7. הלב הירוק אזור הכולל אתרי טבע כגון גבעת נפולאון ואזורי ספורט ופנאי.
8. מקומות קדושים 2 אזורים הקדושים לדת הבהאית
9. אזורים לא מתוכננים - אזור תעשייה - על פי תכנית ג/849 - בכניסה לעיר ממזרח, אזור תעשייה - שכונת ברבור
בנוסף לאמור בעמודת מדיניות העירייה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם  בהוראות תכנית בנין עיר ו/או הוראות היתר הבנייה החלים על העסק הרלבנטי
.

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

2.1 ה

     תיקון מכלים

 

רק באזור משנה א' (החלק הצפוני) של אזור תעשייה
דרומי

  

 

דרישות פרטניות מעסקים - קבוצה 2
קבוצה 2 - דלק ואנרגיה,2.2   דלק לסוגיו, פריט 2.2 א – תחנת דלק ותדלוק, 

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק
"דרישות כלליות מעסקים".
הגדרות אזורי העיר (האזורים מסומנים על גבי מפה מצורפת) :
1. עיר עתיקה -  אזור העיר העתיקה של עכו המוגדר כאתר מורשת עולמית.
2. מרכז העיר
– מרכז העיר המנדטורית המחולק ל-4 אזורי משנה:
א. טיילת    ב. מסחר בצירים ראשיים    ג. רסקו    ד. שוק עירוני
3. אזור מלאכה זעירה– צמוד למרכז העיר-אזור קניון עזריאלי ומפעל שטראוס גלידות

4. חוף דרומי מחומות העיר העתיקה ( חוף הסוסים ) עד שמורת הנעמן ומהים עד רח' רמז .
5. אזור תעשייה דרומי– מחולק ל-4 תתי אזורים:
א. החלק הצפוני    ב. אזור פרואטרום    ג. מפעלים גדולים -  צינורות המזרח התיכון, ומפעלי הפלדה   ד. שער נעמן

6. אזור מגורים אזור בניני מגורים בצפון ומזרח העיר  מחולק ל- איזורי משנה:
א. טיילת החוף   ב. מרכזים מסחריים שכונתיים    ג. מגורים    ד. מוסדות   ה. קניון עכו  

7. הלב הירוקאזור הכולל אתרי טבע כגון גבעת נפולאון ואזורי ספורט ופנאי.
8. מקומות קדושים 2 אזורים הקדושים לדת הבהאית
9. אזורים לא מתוכננים - אזור תעשייה - על פי תכנית ג/849 - בכניסה לעיר ממזרח, אזור תעשייה - שכונת ברבור
בנוסף לאמור בעמודת מדיניות העירייה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם  בהוראות תכנית בנין עיר ו/או הוראות היתר הבנייה החלים על העסק הרלבנטי
.

פריט

תיאור העסק

טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

2.2 א

    תחנת דלק ותדלוק

 

על פי העקרונות של תמ"א 4/18.
תחנות דלק חדשות יוקמו אך ורק באזור מלאכה זעירה – צמוד למרכז העיר, אזור חוף דרומי, לאורך ציר רמז ובאזור תעשייה דרומי – אזורי משנה א' (החלק הצפוני) ו-ד' (שער נעמן) בלבד.
דרישות פרטניות מעסקים - קבוצה 3
קבוצה 3–חקלאות, בעלי חיים, פריט 3.1 – בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק
"דרישות כלליות מעסקים".
הגדרות אזורי העיר (האזורים מסומנים על גבי מפה מצורפת) :
1. עיר עתיקה -  אזור העיר העתיקה של עכו המוגדר כאתר מורשת עולמית.
2. מרכז העיר
– מרכז העיר המנדטורית המחולק ל-4 אזורי משנה:
א. טיילת    ב. מסחר בצירים ראשיים    ג. רסקו    ד. שוק עירוני
3. אזור מלאכה זעירה– צמוד למרכז העיר-אזור קניון עזריאלי ומפעל שטראוס גלידות

4. חוף דרומי מחומות העיר העתיקה ( חוף הסוסים ) עד שמורת הנעמן ומהים עד רח' רמז .
5. אזור תעשייה דרומי– מחולק ל-4 תתי אזורים:
א. החלק הצפוני    ב. אזור פרואטרום    ג. מפעלים גדולים -  צינורות המזרח התיכון, ומפעלי הפלדה   ד. שער נעמן

6. אזור מגורים אזור בניני מגורים בצפון ומזרח העיר  מחולק ל- איזורי משנה:
א. טיילת החוף   ב. מרכזים מסחריים שכונתיים    ג. מגורים    ד. מוסדות   ה. קניון עכו  

7. הלב הירוק אזור הכולל אתרי טבע כגון גבעת נפולאון ואזורי ספורט ופנאי.
8. מקומות קדושים 2 אזורים הקדושים לדת הבהאית
9. אזורים לא מתוכננים - אזור תעשייה - על פי תכנית ג/849 - בכניסה לעיר ממזרח, אזור תעשייה - שכונת ברבור
בנוסף לאמור בעמודת מדיניות העירייה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם  בהוראות תכנית בנין עיר ו/או הוראות היתר הבנייה החלים על העסק הרלבנטי
.

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

3.1

    בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

 

רק באזור משנה א' (החלק הצפוני) של אזור תעשייה דרומי .

 

דרישות פרטניות מעסקים - קבוצה 3
קבוצה 3–חקלאות, בעלי חיים, 3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל פריט 3.4 ג' – לשימוש חקלאי, מכירתם

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק
"דרישות כלליות מעסקים".
הגדרות אזורי העיר (האזורים מסומנים על גבי מפה מצורפת) :
1. עיר עתיקה -  אזור העיר העתיקה של עכו המוגדר כאתר מורשת עולמית.
2. מרכז העיר
– מרכז העיר המנדטורית המחולק ל-4 אזורי משנה:
א. טיילת    ב. מסחר בצירים ראשיים    ג. רסקו    ד. שוק עירוני
3. אזור מלאכה זעירה– צמוד למרכז העיר-אזור קניון עזריאלי ומפעל שטראוס גלידות

4. חוף דרומי מחומות העיר העתיקה ( חוף הסוסים ) עד שמורת הנעמן ומהים עד רח' רמז .
5. אזור תעשייה דרומי– מחולק ל-4 תתי אזורים:
א. החלק הצפוני    ב. אזור פרואטרום    ג. מפעלים גדולים -  צינורות המזרח התיכון, ומפעלי הפלדה   ד. שער נעמן

6. אזור מגורים אזור בניני מגורים בצפון ומזרח העיר  מחולק ל- איזורי משנה:
א. טיילת החוף   ב. מרכזים מסחריים שכונתיים    ג. מגורים    ד. מוסדות   ה. קניון עכו  

7. הלב הירוקאזור הכולל אתרי טבע כגון גבעת נפולאון ואזורי ספורט ופנאי.
8. מקומות קדושים 2 אזורים הקדושים לדת הבהאית
9. אזורים לא מתוכננים - אזור תעשייה - על פי תכנית ג/849 - בכניסה לעיר ממזרח, אזור תעשייה - שכונת ברב
בנוסף לאמור בעמודת מדיניות העירייה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם  בהוראות תכנית בנין עיר ו/או הוראות היתר הבנייה החלים על העסק הרלבנטי
.

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

3.4 ג

          מכירתם

 

רק באזור מלאכה זעירה – צמוד למרכז העיר, תוך שמירת מרחק של  100 מטר  לפחות מבנייני מגורים  ובאזורי משנה  א' (החלק הצפוני) ו-ד' (שער נעמן) באזור תעשייה דרומי.דרישות פרטניות מעסקים - קבוצה 4
קבוצה 4–מזון,  4.2 בית אוכל, פריט 4.2 א'– מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק
"דרישות כלליות מעסקים".
הגדרות אזורי העיר (האזורים מסומנים על גבי מפה מצורפת) :
1. עיר עתיקה -  אזור העיר העתיקה של עכו המוגדר כאתר מורשת עולמית.
2. מרכז העיר
– מרכז העיר המנדטורית המחולק ל-4 אזורי משנה:
א. טיילת    ב. מסחר בצירים ראשיים    ג. רסקו    ד. שוק עירוני
3. אזור מלאכה זעירה– צמוד למרכז העיר-אזור קניון עזריאלי ומפעל שטראוס גלידות

4. חוף דרומי מחומות העיר העתיקה ( חוף הסוסים ) עד שמורת הנעמן ומהים עד רח' רמז .
5. אזור תעשייה דרומי– מחולק ל-4 תתי אזורים:
א. החלק הצפוני    ב. אזור פרואטרום    ג. מפעלים גדולים -  צינורות המזרח התיכון, ומפעלי הפלדה   ד. שער נעמן

6. אזור מגורים אזור בניני מגורים בצפון ומזרח העיר  מחולק ל- איזורי משנה:
א. טיילת החוף   ב. מרכזים מסחריים שכונתיים    ג. מגורים    ד. מוסדות   ה. קניון עכו  

7. הלב הירוק אזור הכולל אתרי טבע כגון גבעת נפולאון ואזורי ספורט ופנאי.
8. מקומות קדושים 2 אזורים הקדושים לדת הבהאית
9. אזורים לא מתוכננים - אזור תעשייה - על פי תכנית ג/849 - בכניסה לעיר ממזרח, אזור תעשייה - שכונת ברבור


בנוסף לאמור בעמודת מדיניות העירייה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם  בהוראות תכנית בנין עיר ו/או הוראות היתר הבנייה החלים על העסק הרלבנטי
.

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

4.2 א

     בית קפה, מסעדה לרבות  הגשת משקאות

משכרים לצריכה במקוםהגדרות לפרק זה -
מנדף– אמצעי לטיפול בפליטות מזהמי אוויר וריחות כתוצאה מפעילויות של טיגון, צלייה, אפייה וקלייה,הכולל: מנדף, מערכת טיפול בעשן, אידים וריחות וארובה.
1. בית אוכל, למעט בית אוכל באזור תעשייה, יבצע
פעולות של קלייה, אפייה , טיגון צלייה וכדומה,רק
בתנורים המופעלים ע"י חשמל או גז או טכנולוגיה
נקייה אחרת שתאושר.

2.      בעיר העתיקה ומבנים לשימור בכל העיר -  מסעדה תתקין מנדף שאינו דורש ארובה ואינו בולט מתחום בית העסק. הפתרון האדריכלי של המנדף המפוח והארובה חייב להיות תואם היתר בנייה.

3.      בבית מגורים +חזית מסחרית – מסעדה תקים מנדף עם ארובה או מנדף ללא ארובה על פי אישור הוועדה המקומית בהיתר בנייה.
לצורך הקמה ותפעול של אמצעי לטיפול בפליטות מזהמי אוויר וריחות כתוצאה מפעילויות של של טיגון, צלייה, אפייה וקלייה,ניתן להעזר במסמך
"מסעדות
/ בתי אוכל – דרישות והנחיות עיקריות מקדמיות של היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, לקבלת רישיון עסק לעניין איכות אויר ( קישור)

4.      כל עסק שנוצר בו שמן מאכל משומש, יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף השמן המשומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מהצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי דין, יישמרו בעסק למשך שלוש שנים  ויוצגו למחלקת רישוי עסקים, על פי דרישה.

5.      כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים המכילים שמנים מינרלים ושומנים יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014 (קישור), אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, מרשות הרישוי.

6.      בעל העסק יתחזק את מפריד השמן/דלק על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .

7.      תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק. בעל העסק ישמור קבלות ואישורי פינוי, קליטה והובלה כאמור למשך שלוש שנים  בעסקו ויציגם לבקורת לפי דרישת נותן האישור.

8.      מפריד שמן/דלק יותקן בתחום העסק בלבד.  בעל עסק המבקש להתקין מפריד שלא בתחום העסק, חייב לקבל אישור מראש ממהנדס העיר.

אסור במקומות קדושים

 

 


דרישות פרטניות מעסקים - קבוצה 5
קבוצה 5–מים ופסולת, 5.1, אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים פריט  5.1 ב' –איסופה, הובלתה

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק
"דרישות כלליות מעסקים".
הגדרות אזורי העיר (האזורים מסומנים על גבי מפה מצורפת) :
1. עיר עתיקה -  אזור העיר העתיקה של עכו המוגדר כאתר מורשת עולמית.
2. מרכז העיר
– מרכז העיר המנדטורית המחולק ל-4 אזורי משנה:
א. טיילת    ב. מסחר בצירים ראשיים    ג. רסקו    ד. שוק עירוני
3. אזור מלאכה זעירה– צמוד למרכז העיר-אזור קניון עזריאלי ומפעל שטראוס גלידות

4. חוף דרומי מחומות העיר העתיקה ( חוף הסוסים ) עד שמורת הנעמן ומהים עד רח' רמז .
5. אזור תעשייה דרומי– מחולק ל-4 תתי אזורים:
א. החלק הצפוני    ב. אזור פרואטרום    ג. מפעלים גדולים -  צינורות המזרח התיכון, ומפעלי הפלדה   ד. שער נעמן

6. אזור מגורים אזור בניני מגורים בצפון ומזרח העיר  מחולק ל- איזורי משנה:
א. טיילת החוף   ב. מרכזים מסחריים שכונתיים    ג. מגורים    ד. מוסדות   ה. קניון עכו  

7. הלב הירוקאזור הכולל אתרי טבע כגון גבעת נפולאון ואזורי ספורט ופנאי.
8. מקומות קדושים 2 אזורים הקדושים לדת הבהאית
9. אזורים לא מתוכננים - אזור תעשייה - על פי תכנית ג/849 - בכניסה לעיר ממזרח, אזור תעשייה - שכונת ברבור
בנוסף לאמור בעמודת מדיניות העירייה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם  בהוראות תכנית בנין עיר ו/או הוראות היתר הבנייה החלים על העסק הרלבנטי
.

פריט

   תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

5.1 ב

       איסופה, הובלתה

 

משרדים – אין הגבלה
חנייה וטיפול ברכב – רק באזורי משנה א' (החלק הצפוני), באזור התעשייה הדרומי.

דרישות פרטניות מעסקים - קבוצה 5
קבוצה 5–מים ופסולת, 5.3, שפכים וקולחין,  פריט 5.3 ג'– הובלתם במיכליות

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק
"דרישות כלליות מעסקים".
הגדרות אזורי העיר (האזורים מסומנים על גבי מפה מצורפת) :
1. עיר עתיקה -  אזור העיר העתיקה של עכו המוגדר כאתר מורשת עולמית.
2. מרכז העיר
– מרכז העיר המנדטורית המחולק ל-4 אזורי משנה:
א. טיילת    ב. מסחר בצירים ראשיים    ג. רסקו    ד. שוק עירוני
3. אזור מלאכה זעירה– צמוד למרכז העיר-אזור קניון עזריאלי ומפעל שטראוס גלידות

4. חוף דרומי מחומות העיר העתיקה ( חוף הסוסים ) עד שמורת הנעמן ומהים עד רח' רמז .
5. אזור תעשייה דרומי– מחולק ל-4 תתי אזורים:
א. החלק הצפוני    ב. אזור פרואטרום    ג. מפעלים גדולים -  צינורות המזרח התיכון, ומפעלי הפלדה   ד. שער נעמן

6. אזור מגורים אזור בניני מגורים בצפון ומזרח העיר  מחולק ל- איזורי משנה:
א. טיילת החוף   ב. מרכזים מסחריים שכונתיים    ג. מגורים    ד. מוסדות   ה. קניון עכו  

7. הלב הירוק אזור הכולל אתרי טבע כגון גבעת נפולאון ואזורי ספורט ופנאי.
8. מקומות קדושים 2 אזורים הקדושים לדת הבהאית
9. אזורים לא מתוכננים - אזור תעשייה - על פי תכנית ג/849 - בכניסה לעיר ממזרח, אזור תעשייה - שכונת ברבור
בנוסף לאמור בעמודת מדיניות העירייה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם  בהוראות תכנית בנין עיר ו/או הוראות היתר הבנייה החלים על העסק הרלבנטי
.

פריט

    תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

5.3 ג

    הובלתם במכליות

 

משרדים – אין הגבלה
חנייה וטיפול ברכב – רק באזורי משנה א' (החלק הצפוני), באזור התעשייה הדרומי.דרישות פרטניות מעסקים - קבוצה 6
קבוצה 6–מסחר ושונות, 6.8 קניון,  פריט6.8 א'– ניהולו

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק
"דרישות כלליות מעסקים".
הגדרות אזורי העיר (האזורים מסומנים על גבי מפה מצורפת) :
1. עיר עתיקה -  אזור העיר העתיקה של עכו המוגדר כאתר מורשת עולמית.
2. מרכז העיר
– מרכז העיר המנדטורית המחולק ל-4 אזורי משנה:
א. טיילת    ב. מסחר בצירים ראשיים    ג. רסקו    ד. שוק עירוני
3. אזור מלאכה זעירה– צמוד למרכז העיר-אזור קניון עזריאלי ומפעל שטראוס גלידות

4. חוף דרומי מחומות העיר העתיקה ( חוף הסוסים ) עד שמורת הנעמן ומהים עד רח' רמז .
5. אזור תעשייה דרומי– מחולק ל-4 תתי אזורים:
א. החלק הצפוני    ב. אזור פרואטרום    ג. מפעלים גדולים -  צינורות המזרח התיכון, ומפעלי הפלדה   ד. שער נעמן

6. אזור מגורים אזור בניני מגורים בצפון ומזרח העיר  מחולק ל- איזורי משנה:
א. טיילת החוף   ב. מרכזים מסחריים שכונתיים    ג. מגורים    ד. מוסדות   ה. קניון עכו  

7. הלב הירוק אזור הכולל אתרי טבע כגון גבעת נפולאון ואזורי ספורט ופנאי.
8. מקומות קדושים 2 אזורים הקדושים לדת הבהאית
9. אזורים לא מתוכננים - אזור תעשייה - על פי תכנית ג/849 - בכניסה לעיר ממזרח, אזור תעשייה - שכונת ברבור
בנוסף לאמור בעמודת מדיניות העירייה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם  בהוראות תכנית בנין עיר ו/או הוראות היתר הבנייה החלים על העסק הרלבנטי
.

 

פריט

  תיאור העסק   טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

6.8 א

     ניהולו

מותר ב:  מרכז העיר, אזור מלאכה זעירה, באזור משנה א' (החלק הצפוני)   של אזור התעשייה הדרומי, ואזור משנה קניון עכו.
באזור מגורים - רק במקום שאושר לכך בתב"ע ספציפיתדרישות פרטניות מעסקים- קבוצה 7
קבוצה 7–עינוג ציבורי, נופש וספורט, 7.7 עינוג ציבורי,  פריט 7.7 ו'– דיסקוטק

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק
"דרישות כלליות מעסקים".
הגדרות אזורי העיר (האזורים מסומנים על גבי מפה מצורפת) :
1. עיר עתיקה -  אזור העיר העתיקה של עכו המוגדר כאתר מורשת עולמית.
2. מרכז העיר
– מרכז העיר המנדטורית המחולק ל-4 אזורי משנה:
א. טיילת    ב. מסחר בצירים ראשיים    ג. רסקו    ד. שוק עירוני
3. אזור מלאכה זעירה– צמוד למרכז העיר-אזור קניון עזריאלי ומפעל שטראוס גלידות

4. חוף דרומי מחומות העיר העתיקה ( חוף הסוסים ) עד שמורת הנעמן ומהים עד רח' רמז .
5. אזור תעשייה דרומי– מחולק ל-4 תתי אזורים:
א. החלק הצפוני    ב. אזור פרואטרום    ג. מפעלים גדולים -  צינורות המזרח התיכון, ומפעלי הפלדה   ד. שער נעמן

6. אזור מגורים אזור בניני מגורים בצפון ומזרח העיר  מחולק ל- איזורי משנה:
א. טיילת החוף   ב. מרכזים מסחריים שכונתיים    ג. מגורים    ד. מוסדות   ה. קניון עכו  

7. הלב הירוק אזור הכולל אתרי טבע כגון גבעת נפולאון ואזורי ספורט ופנאי.
8. מקומות קדושים 2 אזורים הקדושים לדת הבהאית
9. אזורים לא מתוכננים - אזור תעשייה - על פי תכנית ג/849 - בכניסה לעיר ממזרח, אזור תעשייה - שכונת ברבור .                                                                                                                 בנוסף לאמור בעמודת מדיניות העירייה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם  בהוראות תכנית בנין עיר ו/או הוראות היתר הבנייה החלים על העסק הרלבנטי.

פריט

תיאור העסק

טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

7.7 ו

    דיסקוטק

המרחב להשמעת מוסיקה לרבות כלל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה.

העירייה רשאית לדרוש התקנת אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות בחוק, במידה ויימצאו מטרדי רעש בלתי סביר.

מותר רק ב: אזור מלאכה זעירה, הלב הירוק, אזור תעשייה דרומי ובחוף דרומי – במרחק 50 מטר  לפחות  מבנייני מגורים.

 

דרישות פרטניות מעסקים - קבוצה 8
קבוצה  8– רכב ותעבורה, 8.4 הסעת נוסעים,  פריט 8.4 ב' –תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק
"דרישות כלליות מעסקים".
הגדרות אזורי העיר (האזורים מסומנים על גבי מפה מצורפת) :
1. עיר עתיקה -  אזור העיר העתיקה של עכו המוגדר כאתר מורשת עולמית.
2. מרכז העיר
– מרכז העיר המנדטורית המחולק ל-4 אזורי משנה:
א. טיילת    ב. מסחר בצירים ראשיים    ג. רסקו    ד. שוק עירוני
3. אזור מלאכה זעירה– צמוד למרכז העיר-אזור קניון עזריאלי ומפעל שטראוס גלידות

4. חוף דרומי מחומות העיר העתיקה ( חוף הסוסים ) עד שמורת הנעמן ומהים עד רח' רמז .
5. אזור תעשייה דרומי– מחולק ל-4 תתי אזורים:
א. החלק הצפוני    ב. אזור פרואטרום    ג. מפעלים גדולים -  צינורות המזרח התיכון, ומפעלי הפלדה   ד. שער נעמן

6. אזור מגורים אזור בניני מגורים בצפון ומזרח העיר  מחולק ל- איזורי משנה:
א. טיילת החוף   ב. מרכזים מסחריים שכונתיים    ג. מגורים    ד. מוסדות   ה. קניון עכו  

7. הלב הירוקאזור הכולל אתרי טבע כגון גבעת נפולאון ואזורי ספורט ופנאי.
8. מקומות קדושים 2 אזורים הקדושים לדת הבהאית
9. אזורים לא מתוכננים - אזור תעשייה - על פי תכנית ג/849 - בכניסה לעיר ממזרח, אזור תעשייה - שכונת ברבור


בנוסף לאמור בעמודת מדיניות העירייה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם  בהוראות תכנית בנין עיר ו/או הוראות היתר הבנייה החלים על העסק הרלבנטי
.

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

8.4 ב

תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

 

על פי תב"ע ייעודית.

  

דרישות פרטניות מעסקים- קבוצה 8
קבוצה 8–רכב ותעבורה, 8.9 מוסך –מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי, 
פריט 8.9 א' –מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק
"דרישות כלליות מעסקים".
הגדרות אזורי העיר (האזורים מסומנים על גבי מפה מצורפת) :
1. עיר עתיקה -  אזור העיר העתיקה של עכו המוגדר כאתר מורשת עולמית.
2. מרכז העיר
– מרכז העיר המנדטורית המחולק ל-4 אזורי משנה:
א. טיילת    ב. מסחר בצירים ראשיים    ג. רסקו    ד. שוק עירוני
3. אזור מלאכה זעירה– צמוד למרכז העיר-אזור קניון עזריאלי ומפעל שטראוס גלידות

4. חוף דרומי מחומות העיר העתיקה ( חוף הסוסים ) עד שמורת הנעמן ומהים עד רח' רמז .
5. אזור תעשייה דרומי– מחולק ל-4 תתי אזורים:
א. החלק הצפוני    ב. אזור פרואטרום    ג. מפעלים גדולים -  צינורות המזרח התיכון, ומפעלי הפלדה   ד. שער נעמן

6. אזור מגורים אזור בניני מגורים בצפון ומזרח העיר  מחולק ל- איזורי משנה:
א. טיילת החוף   ב. מרכזים מסחריים שכונתיים    ג. מגורים    ד. מוסדות   ה. קניון עכו  

7. הלב הירוק אזור הכולל אתרי טבע כגון גבעת נפולאון ואזורי ספורט ופנאי.
8. מקומות קדושים 2 אזורים הקדושים לדת הבהאית
9. אזורים לא מתוכננים - אזור תעשייה - על פי תכנית ג/849 - בכניסה לעיר ממזרח, אזור תעשייה - שכונת ברבור.


בנוסף לאמור בעמודת מדיניות העירייה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם  בהוראות תכנית בנין עיר ו/או הוראות היתר הבנייה החלים על העסק הרלבנטי
.

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

8.9 א

מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

 

רק באזורי: מלאכה זעירה, ואזורי משנה א' (החלק הצפוני) ו-ד' (שער נעמן) של אזור התעשייה הדרומי.

 

דרישות פרטניות מעסקים- קבוצה 10
קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצבים, 10.8 חומרי חיטוי או ניקוי  פריט 10.8 ב' –אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק
"דרישות כלליות מעסקים".
הגדרות אזורי העיר (האזורים מסומנים על גבי מפה מצורפת) :
1. עיר עתיקה -  אזור העיר העתיקה של עכו המוגדר כאתר מורשת עולמית.
2. מרכז העיר
– מרכז העיר המנדטורית המחולק ל-4 אזורי משנה:
א. טיילת    ב. מסחר בצירים ראשיים    ג. רסקו    ד. שוק עירוני
3. אזור מלאכה זעירה– צמוד למרכז העיר-אזור קניון עזריאלי ומפעל שטראוס גלידות

4. חוף דרומי מחומות העיר העתיקה ( חוף הסוסים ) עד שמורת הנעמן ומהים עד רח' רמז .
5. אזור תעשייה דרומי– מחולק ל-4 תתי אזורים:
א. החלק הצפוני    ב. אזור פרואטרום    ג. מפעלים גדולים -  צינורות המזרח התיכון, ומפעלי הפלדה   ד. שער נעמן

6. אזור מגורים אזור בניני מגורים בצפון ומזרח העיר  מחולק ל- איזורי משנה:
א. טיילת החוף   ב. מרכזים מסחריים שכונתיים    ג. מגורים    ד. מוסדות   ה. קניון עכו  

7. הלב הירוקאזור הכולל אתרי טבע כגון גבעת נפולאון ואזורי ספורט ופנאי.
8. מקומות קדושים 2 אזורים הקדושים לדת הבהאית
9. אזורים לא מתוכננים - אזור תעשייה - על פי תכנית ג/849 - בכניסה לעיר ממזרח, אזור תעשייה - שכונת ברבור


בנוסף לאמור בעמודת מדיניות העירייה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם  בהוראות תכנית בנין עיר ו/או הוראות היתר הבנייה החלים על העסק הרלבנטי
.

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

10.8 ב

  אחסונם שלא לצורך מכירה     ב  במקום

 

רק באזור משנה א' (החלק הצפוני) של אזור התעשייה הדרומי.

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד