ישיבות מועצה 2015

מועד ישיבה

 מס' ישיבה

סוג ישיבה 

 נושא/הערות           

PDF         

MP3 

          

07/01/2015

 

01/15

      

מהמניין

חוק עזר 

 PDF

 

  07/01/2015

 02/15

שלא מן המניין  

הצעת תקציב - התייעלות 

  PDF

 

 18/02/2015

03/15

מהמניין

תמיכות וארנונה

 

 

 22/03/2015

04/15

מהמניין

אישור תב"רים ושינוי בתקציב

 

 

 30/03/2015

05/15

שלא מן המניין

תמיכות

 

 

29/04/2015 

06/15

מהמניין

דו"ח כספי מבוקר 2013

תמיכות 2015/חוק עזר

ביקורת 2013

 

 

13/05/2015 

07/15

מהמניין

אישור דו"ח רבעון 4 לשנת 2014

 

 

  10/06/2015

08/15

מהמניין

אישור הפרוגרמה העירונית

לשירותי הציבור

 

 

24/06/2015

09/15

שלא מן המניין

אישור צו הארנונה לשנת 2016

08/07/2015

10/15

מהמניין

פרוטוקול נוהל ועדת שמות

26/08/2015

11/15

מהמניין

תמיכות-אשכול-ניהול החכ"ל

09/09/2015

12/15

מהמניין

תקנון/נוהל הקמה והפעלה

תאגיד אזורי (אשכול)

21/10/2015

13/15

מהמניין

דו"ח רבעוני 1-2 שנת 2015

04/11/2015

14/15

מהמניין

אישור ועדת שמות מיום 26.10.15 מכירת הנכס מד

04/11/2015

15/15

שלא מן המניין

אישור פרוטוקול והמלצות ועדת ביקורת מיום 20.10.15

22/11/2015

16/15

שלא מן המניין

חידוש ביטוח העירייה

02/12/2015

17/15

מהמניין

דוח כספי מבוקר שנת 2014

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד