מועד הישיבה ישיבה מן המניין/לא מן המניין נושאים 
17.8.2022 מן המניין                     הצגת דוחות המבקר
14.9.2022 מן המניין